jueves, 9 de julio de 2009

JSC Mataró i la Nova Ciutadania

En els darrers anys Catalunya ha anat adquirint cada cop més nouvinguts i nouvingudes que comporta una societat molt més diversa i plural. La Catalunya d’avui ha evolucionat molt en comparació amb els anys 80 i 90. Nous catalans i noves catalanes d’origen immigrant, joves que conviuen sabent que la interculturalitat és ja una realitat i un model de convivència que ha de ser impulsat per la ideologia socialista.


La immigració té uns impactes socials, demogràfics, econòmics i culturals que impliquen transformacions en la nostra societat. És per això que hem d’impulsar polítiques que permetin governar el fet migratori. Tot i que les competències són estatals pel que fa a la gestió del fluxos migratoris, i autonòmiques pel que fa a la integració, els municipis són els que més directament han de governar la nova realitat. És per motiu, que la Joventut Socialista de Mataró ha de treballar molt estretament amb l’ajuntament de la nostra ciutat.
Actualment, a Mataró, conviuen 20.000 persones aproximadament de 100 països diferents. Això vol dir que una de cada sis persones té orígens extracomunitaris. Cal dir que en aquesta cuitat la immigració no és un fet nou. La nostra ciutat té gairebé 2000 anys d’història i des de fa molts segles acull immigrants de moltes nacionalitats.

La JSC Mataró té com a objectiu aconseguir una societat cohesionada, on l’espai comú sigui el dels drets i dels deures de les persones, així com, la bona convivència intercultural. La nostra organització ha de fomentar la interrelació i el coneixement mutu entre les diferents cultures coexistents en el nostre territori com a mètode de cohesió. Una via de treball eficient alhora de dur a terme aquest objectiu és la creació de vincles transversals amb les entitats i col·lectius de la nova ciutadania. Per tal de poder establir vincles, la nostra organització ha de ser oberta, visible i participativa en la societat.

La JSC Mataró treballa per la plena incorporació a la societat catalana de les i els joves nouvinguts de Mataró, per a que siguin ciutadans i ciutadanes amb els mateixos drets, obligacions i igualtat d’oportunitats que les persones autòctones. Som conscients que únicament el reconeixement d’aquests joves com a ciutadans origina el sentiment de pertinença a la societat en la que vivim.

Una societat cohesionada i alhora plural. Una societat diversa, rica i basada en la convivència i respecte. Aquest és el model de societat que adopta la JSC Mataró.

No hay comentarios:

Publicar un comentario