miércoles, 15 de abril de 2009

Xabaca Nova Ciutadania de Mataró


El proper dissabte dia 18 d’abril de 2009 tindrà lloc la constitució de la Xabaca Nova Ciutadania de Mataró. La Xabaca és un espai de trobada, reflexió i debat entre persones que mostren un interès per temes relacionats amb la immigració i la nova ciutadania.
La Xabaca pretén ser un fòrum que agrupi militants i simpatitzants del PSC i ciutadans i ciutadanes que volen treballar per aconseguir un model de societat plural basat en la cohesió social i la convivència intercultural. Aquest model de convivència significa tenir ciutadans i ciutadanes, que independentment del seu origen, treballin conjuntament per aconseguir un projecte comú de futur per Mataró i Catalunya.

La Xabaca treballa des de una perspectiva intercultural, el qual significa acceptar la diversitat de les persones. Es pretén afavorir la integració en la societat catalana dels nous ciutadans i les noves ciutadanes.

L’objectiu principal de la Xabaca és aconseguir aquest model societat cohesionada i potenciar un espai comú per tots i totes que sigui el dels drets i dels deures, així com la bona convivència intercultural.
Un altre objectiu pel qual treballa la Xabaca és el de fomentar la interrelació i el coneixement mutu entre les diferents cultures que coexisteixen en la nostra societat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario